Kosár tartalma
Elérted az ingyenes kiszállítási értékhatárt! 30.000 Ft felett ingyenes kiszállítás! 30.000 Ft az ingyenes kiszállításig!
Bankkártyák

Adatkezelési Tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉS FOLYAMATLEÍRÁS A HTTPS://AMERICAN-FOOTBALL.HU WEBOLDALON MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSEKRŐL

 

A Trii Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton tájékoztatja, jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

név: Trii Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövid név: Trii Kft.)
székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 8-10.
postacím: 1095 Budapest, Soroksári út 8-10.
honlap: https://american-football.hu
központi e-mail cím: info@tdstore.net ; sales@tdstore.net ; tds@tdstore.net
központi telefonszám: +36 1 4111 333; +36 20 982-5125; +36 20 410-9008
vezető tisztségviselő: Bíró Gyula

 

SÜTIK ALKALMAZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A Honlapra látogatók azonosítása, a belépési és felhasználási szokásról automatikus adatrögzítés a cookiek segítségével, amelynek célja a munkamenet lehetővé tétele, illetve könnyítése, felhasználói élmény javítása, testre szabás, statisztikai célú adatgyűjtés.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az  adatkezelés  jogalapja  a  GDPR  6.  cikk  (1)  bekezdés  a)  pontja,  mely  szerint  az  érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:

Az Adatkezelő weboldalának üzemeltetését a Planum-Comp Kft., mint adatfeldolgozó látja el.

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az érintett törlési kérelméig, ennek hiányában az adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 14 nap.

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

A honlapra való belépés, kilépés folyamatát a honlapra látogató számára kis adatcsomagok, úgynevezett sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik, amelyeket a látogató informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják.

A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával – az eszköz beállítás függvényében – automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

Népszerű böngészők cookie törlési tájékoztatója:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&ref_topic=7438325
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in- internet-explorer

Sütik törlése további, harmadik fél oldalain:

AdWords: https://adssettings.google.com
Általános, több hálózatra kiterjedő: http://optout.networkadvertising.org
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Criteo: https://www.criteo.com/privacy/
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A honlapra látogatással, valamint az „Elfogadom” gomb megnyomásával a látogató hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatok, információk beállítástól függő rögzítéséhez szükséges külső szolgáltatók, vagy saját maga által kezelt cookie-kat használjon a honlap működésével összefüggésben.

Ilyen adatok a látogató számítógépének azon adatai, amelyek a honlap használata során generálódnak és amelyeket a honlapon használt cookie-k a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzítenek. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a honlapra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

A beállítástól függően mentett adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, az adatokhoz a cookie-kat kezelő külső szolgáltató (pl. Google) és az Adatkezelő fér hozzá.

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • jogorvoslattal élhet.

 

HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Honlap és webáruház használata során személyes felhasználói fiók létrehozása és fenntartása.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 • Fiók létrehozásához szükséges adatok: e-mail cím, jelszó, vezeték és keresztnév, telefonszám, számlázási cím (ország, irányítószám, utca, házszám, helység), eltérő szállítási cím esetén szállítási cím, esetleges megjegyzések
 • Fiókban elérhető adatok: legfrissebb rendelések, fiók létrehozás során rögzített személyes adatok, feliratkozott hírlevelek, összes megrendelés (rendelés paraméterei, rendelt tételek, állapot, utánrendelés), számlázási adatok

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:

Az Adatkezelő weboldalának üzemeltetését a Planum-Comp Kft., mint adatfeldolgozó látja el.

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását jogszabály előírhatja. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az érintett törlési kérelméig, ennek hiányában az adatkezelés céljának megvalósulásáig.

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az Adatkezelő a https://american-football.hu weboldalán keresztül üzemelteti webáruházát.

A honlap látogatónak a regisztrációval lehetősége van saját felhasználói fiók létrehozására. A regisztráció csak abban az esetben történik meg, ha az érintett ezen tájékoztató megismerését egy check box kipipálásával jelezte.

A megrendelés során kezelt és rögzített adatokat az Adatkezelő a megrendelést követően is kezeli, mivel a vásárló számára biztosítja korábbi rendelései áttekintését, a további megrendelések megkönnyítése, valamint felgyorsítása végett. Ezeket az adatokat az Adatkezelő a vásárló személyes fiókjának fennállta alatt, annak törléséig kezeli.

Az érintett személyes fiókjának törlését maga is elvégezheti felhasználói fiókján belül, vagy kérheti az Adatkezelőnek címzett nyilatkozatában is. Az érintett erre irányuló kérelme esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb két munkanapon belül törli a vásárló személyes fiókját és erről megerősítést küld a vásárló megadott e-mail címére. A személyes fiók törlésével a vásárló megrendelés során felvett adatai, korábbi rendeléseinek adatai helyreállíthatatlanul törlésre kerülnek.

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet  adathordozhatósághoz  való  jogával  amennyiben  az  adatkezelés  automatizált  módon történik,
 • jogorvoslattal élhet.

 

WEBSHOPON KERESZTÜLI VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATBAN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Webáruházon keresztüli vásárlások lebonyolítása, a termékek megrendelő részére történő kiszállítása, megrendeléssel kapcsolatos igényérvényesítés.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, mely szerint az adatkezelés olyan szerződés - nevezetesen munkaszerződés - teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

 • számlázási  adatok:  keresztnév,  vezetéknév,  számlázási  cím  (ország,  irányítószám,  utca, házszám, helység);
 • kapcsolattartási adatok: telefonszám, e-mail cím;
 • eltérő szállítási cím esetén szállítási cím;
 • opcionálisan megjegyzés a rendeléshez;
 • fizetésre vonatkozó információk;
 • igényérvényesítéshez szükséges személyes adatok.

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:

Az Adatkezelő weboldalának üzemeltetését a Planum-Comp Kft., mint adatfeldolgozó látja el.

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Az Adatkezelő által értékesített termékek kiszállítása a GLS futárszolgálat közreműködésével történik, melynek kapcsán az Adatkezelő az érintett kiszállításhoz szükséges adatait a GDPR 6. cikk  (1) bekezdés b) pontjában szereplő szerződéses jogalappal továbbítja a kiszállítást végző társaság számára.

Fenti eseten túl az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja  az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

A szerződés teljesítéséig, illetve az abból fakadó jogok és kötelezettségek elévülési idejéig (Ptk. szerinti 5 év).

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az Adatkezelő által a webshopjában értékesített termékeket az Adatkezelő weboldalán regisztrált felhasználók tudják megvásárolni.

Ha az érintett megrendelést küld a Webáruház oldalán és az Adatkezelő a megrendelést e-mailben visszaigazolja, adásvételi szerződés jön létre az érintett és az Adatkezelő között. A termékek kiszállítását az Adatkezelő külső céggel végzi.

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet  adathordozhatósághoz  való  jogával  amennyiben  az  adatkezelés  automatizált  módon történik,
 • jogorvoslattal élhet.

 

PÉNZÜGYI, KÖNYVVITELI FOLYAMATOK TELJESÍTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Adatkezelő által értékesített eszközök megvásárlásával összefüggésben számlák kiállítása, megőrzése, pénzügyi, könyvviteli folyamatok teljesítése.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, mely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

(Vonatkozó tagállami szabályozás: a számlán rögzített adatok tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) 165. §, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-a, az egyéb számviteli bizonylatok tekintetében a Sztv. 169. § (2) bekezdése)

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

Az Adatkezelő által kiállított számlákon szereplő személyes adatok.

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:

Az Adatkezelő részére adatfeldolgozóként könyvelési tevékenységet lát el a Liska Művek Vállalkozásszervező Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az Adatkezelő által használt számlázó program üzemeltetését és karbantartását a BIDEGO Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó látja el.

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az Adatkezelő az általa kiállított pénzügyi bizonylatokat 8 évig őrzi meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § értelmében.

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az Adatkezelő értékesítési tevékenységeivel összefüggésben számlát állít ki.

Az Adatkezelő által kezelt számlák a személyes adatok tekintetében – a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók esetén - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerinti kötelező elemeket tartalmazzák.

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezeléssel kapcsolatban:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • jogorvoslattal élhet.

 

PANASZKEZELÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

Az Adatkezelőhöz érkezett panaszok kivizsgálása és elbírálása.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, miszerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A jogi kötelezettséget a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapozza meg.

 

KEZELT ADATOK KÖRE:

a panaszt tevő neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a panasz részletes leírása, a panaszt tevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, az Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a panaszt tevő aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma

 

AZ ADATKEZELÉSBE BEVONT ADATFELDOLGOZÓK ÉS AZ ADATFELDOLGOZÁSI MŰVELET MEGJELÖLÉSE:

Az Adatkezelő az adatkezelésbe adatfeldolgozót nem von be.

 

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Adatkezelőt, úgy Adatkezelő, jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:

Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése értelmében.

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem zajlik.

 

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az Adatkezelő a panaszkezelés során a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján jár el.

Panasszal bárki fordulhat a panasszal érintett Adatkezelőhöz az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

a)
postai úton:
1095 Budapest, Soroksári út 8-10.
b)
e-mail formájában:
c)
telefonon:
+36 1 4111 333; +36 20 982-5125; +36 20 410-9008
d) az Adatkezelő székhelyén:  1095 Budapest, Soroksári út 8-10. személyesen szóban.

 

Az Adatkezelő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben átadja a panaszt tevőnek, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli  panasz esetén pedig érdemi válaszával egyidejűleg megküldi a panaszt tevőnek.

A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

 1. a panaszt tevő neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a panasz részletes leírása, a panaszt tevő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. az  Adatkezelő  nyilatkozata  a  panasszal  kapcsolatos  álláspontjáról,  amennyiben  a  panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a  jegyzőkönyvet  felvevő  személy  és  -  telefonon  vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a panaszt tevő aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon  vagy  egyéb  elektronikus  hírközlési  szolgáltatás  felhasználásával  közölt  szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszt – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az Adatkezelőhöz történő beérkezésétől számított harminc napon belül kell elbírálni. A vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről – az indokok megjelölésével – a bejelentőt haladéktalanul értesíti az Adatkezelő. Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz elintézéséről a bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. E tényt jegyzőkönyvben vagy rövid feljegyzésben szükséges rögzíteni.

 

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • jogorvoslattal élhet.

***

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a vezető tisztségviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal Ön fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, hogy ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először vezető tisztségviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

 

Budapest, 2022.06.01

Trii Kft.